Mae ymgyrch Ras123 yn galw ar y cyhoedd i redeg un milltir (neu fwy) er mwyn codi arian i elusennau iechyd yng Nghymru yn ystod mis Mai.  Mae’r ymgyrch Ras123 yn cael ei threfnu gan Ras yr Iaith, digwyddiad cenedlaethol sy’n digwydd bob dwy flynedd i godi arian at...