Mae Prosiect POSSIB ar ganol ei drydydd blwyddyn allan o bedair, a’n gobaith yw cael estyniad o dair blynedd arall fel bod plant, pobl ifanc, a’u teuluoedd yn ardaloedd Gogledd Merthyr Tudful yn gallu elwa o’r gweithgaredd celfyddydol dwyieithog hwn. Wrth alluogi...