Newyddion

Dathlu 30 mlynedd ers sefydlu’r Fenter Iaith gyntaf!

Dathlu 30 mlynedd ers sefydlu’r Fenter Iaith gyntaf!

Mae 2021 yn flwyddyn bwysig iawn i Fenter Cwm Gwendraeth Elli. Eleni, mae'r Fenter yn dathlu 30 mlynedd ers ei sefydlu yn 1991.  Yn amlwg mae 'na dipyn o heriau wedi bod i allu dathlu’r Penblwydd pwysig hwn, ond llwyddwyd i gael llwyth o ddigwyddiadau...

Menter Bro Ogwr yn dathlu 25

Menter Bro Ogwr yn dathlu 25

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i Fenter Bro Ogwr yn dathlu’r garreg filltir o gyrraedd chwarter canrif ers ffurfio. Ar Dachwedd 23ain bydd Menter Bro Ogwr yn cynnal Cinio Gala yng Ngwesty Heronston, Penybont-ar-Ogwr gyda diddanwyr lleol sydd wedi gweld gwerth mawr yng...