Mae canllaw newydd i ddysgu yn yr awyr agored, gafodd ei lansio ddydd Gwener, Mehefin 21ain yng Nghanolfan Mynydda Plas y Brenin, yn gosod fframwaith ar gyfer dysgu plant a phobl ifanc rhwng 3 a 25 oed tu allan i’r dosbarth, yn rhai o fannau harddaf Cymru. Mae’r...