Mae Mentrau Iaith Cymru wedi llwyddo i sicrhau dyfarniad Nod Ansawdd PQASSO yn ddiweddar gan gydnabod y gwaith rhagorol mae’n ei wneud fel mudiad trydydd sector yng Nghymru.   Dywed Lowri Jones, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru;  “Rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn y...