Diolch i gylchgrawn 'Rhwydwaith Cymru' WCVA am dynnu sylw at un o nodau pwysicaf y Mentrau Iaith dros y blynyddoedd nesaf - sef anelu am Farc Ansawdd PQASSO trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch ddarllen mwy am PQASSO yma.