Bydd y Mentrau Iaith yn dathlu diwrnod Shwmae Su'mae ar Hydref 15fed eto eleni er mwyn annog pobl i ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg gyda Shwmae neu Su'mae. Gan gydweithio gyda Mudiad Dathlu'r Gymraeg, mae Mentrau Iaith Cymru wedi creu taflenni 'Say it in Cymraeg' er...