Dydd Gwener, Awst 28ain 2020, cyhoeddwyd cân newydd sbon gan fand ifanc o Ddyffryn Conwy, a recordiwyd yn ystod y cyfnod clo o bedwar cartref gwahanol - o Gonwy i Gaerdydd! Bu’r criw sydd rhwng 13 - 15 mlwydd oed yn cyfarfod yn wythnosol yn adeilad Menter Iaith Conwy...