Dyma hanes Bethan Jones, Menter Caerffili a fanteisiodd ar gynllun ieuenctid ar y cyd ag Urdd Gobaith Cymru i fynd ar daith i Batagonia eleni. Yn Awst eleni bues i’n ffodus iawn i gael staffio taith arbennig i Batagonia yn eu blwyddyn dathlu 150 mlynedd ers i’r fintai...