Newyddion

Ffair cynnyrch rhithiol Mentrau’r Gogledd Ddwyrain

Ffair cynnyrch rhithiol Mentrau’r Gogledd Ddwyrain

Mae Mentrau Iaith y gogledd ddwyrain wedi trefnu ffair cynnyrch i roi cyfle i bobl cefnogi artistiaid a chrefftwyr lleol yn ystod y cyfnod clo. Ddydd Sadwrn yma, 4 Gorffennaf bydd ‘drysau’r ffair’ ar agor ar dudalen Facebook Ffair Cynnyrch y Gogledd Ddwyrain rhwng...

Gwirfoddoli gyda’r Fenter Iaith

Gwirfoddoli gyda’r Fenter Iaith

Ydych chi eisiau gwirfoddoli gyda Menter Iaith yn eich ardal chi? Dyma brofiad Elena sy'n gwirfoddoli gyda Menter Iaith Sir Ddinbych. Enw: Elena Brown Oed: 19 O le? Dinbych Pam wnes di wirfoddoli gyda Menter Iaith? Roeddwn i eisiau datblygu fy sgiliau ym mhellach a...