Mewn gweithdy arbennig a gynhelir yng Nghaernarfon ar Fehefin 28ain, bydd cyfle i drafod rôl y Gymraeg mewn mentrau perchnogaeth gymunedol a sut all hynny gryfhau economi’r wlad. Mae rhai o'r Mentrau Iaith dros Gymru yn arwain y gad ar hybu'r Gymraeg a'r economi trwy...