Newyddion

Hengwrt – canolfan newydd Menter Dinefwr

Hengwrt – canolfan newydd Menter Dinefwr

Prosiect adnewyddu yn Llandeilo i agor ei ddrysau cyn y Nadolig Bydd canolfan newydd Menter Dinefwr, Hengwrt, yn Llandeilo yn agor ei drysau mewn pryd ar gyfer y Nadolig yn dilyn gwaith adnewyddu sylweddol.Mae Hengwrt yn ganolfan gymunedol newydd sydd wedi'i lleoli ar...

Menter Bro Dinefwr i ddatblygu canolfan gymunedol

Menter Bro Dinefwr i ddatblygu canolfan gymunedol

Ar Chwefror 15fed, 2018 cyhoeddod Menter Bro Dinefwr eu wedi bod yn llwyddiannus gyda chais am arian i ddatblygu canolfan gymunedol a phrosiect gwerth dros £2 filiwn yng nghanol tref Llandeilo. Drwy raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT2) y Gronfa Loteri Fawr,...

Cwis ‘Dim Clem’ yn creu cynnwrf yn Ninefwr

Cwis ‘Dim Clem’ yn creu cynnwrf yn Ninefwr

Gornest Gwisiau Newydd i Ysgolion Dyffryn Aman a Dyffryn Tywi Mae’r cwis ‘Dim Clem’ yn brosiect newydd sydd wedi’i ddatblygu gan Menter Bro Dinefwr sy’n bwriadu dod â disgyblion blwyddyn chwech ysgolion cynradd Dyffryn Aman a Dyffryn Tywi ynghyd mewn rownd derfynol...