Newyddion

Gŵyl Newydd Ddigidol

Gŵyl Newydd Ddigidol

Mae heddiw’n gychwyn ar wythnos gyfan o ddigwyddiadau ar-lein sydd yn rhan o Gŵyl Newydd 2020 Digidol. Fel nifer fawr o wyliau eraill eleni, nid oedd modd cynnal y digwyddiad yn fyw yn Theatr Glanyrafon fel y bwriadwyd. Ond, penderfynodd y tîm trefnu weld os oedd modd...

Adnodd gwerthfawr i dwf y Gymraeg yn y De Ddwyrain

Adnodd gwerthfawr i dwf y Gymraeg yn y De Ddwyrain

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy wedi lansio ei gwefan newydd sbon yr wythnos hon fydd yn cyflwyno gwybodaeth eang a chynhwysfawr am weithgareddau trwy’r Gymraeg yng nghymunedau’r de ddwyrain. Yn ogystal â darparu gwybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg,...

Dathlu’r Gymraeg mewn Gŵyl Newydd yng Nghasnewydd

Dathlu’r Gymraeg mewn Gŵyl Newydd yng Nghasnewydd

Heddiw yw cychwyn wythnos o ddigwyddiadau yn rhan o ŵyl Gymraeg Casnewydd o’r enw Gŵyl Newydd a fydd yn digwydd yn Llys Malpas, Casnewydd ar ddydd Sadwrn Medi’r 15fed rhwng 12 a 4 y prynhawn. Gyda nifer o wyliau celfyddydol a cherddorol ar hyd a lled Cymru erbyn hyn,...