Mae Mentrau Iaith Cymru yn gwahodd cwmniau i dendro i ddarparu cefnogaeth: Marchnata a Chyfathrebu Adnoddau Dynol Yn ddelfrydol, bydd y cwmniau llwyddiannus yn gallu darparu'r wasanaeth yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae briffiau y ddwy dendr isod. Briff...