Newyddion

Cynllun i Alluogi Pawb Ddysgu Cymraeg Adref

Cynllun i Alluogi Pawb Ddysgu Cymraeg Adref

Mewn ymateb i apêl gan deuluoedd amrywiol, a phryder ehangach am anfantais fydd i’r plant nad ydynt yn derbyn Cymraeg yn eu haddysg adref, lansiwyd Adnodd Dysgu Adref cynhwysfawr Selog ar-lein. Wrth baratoi’r adnoddau, roedd pwyso a mesur ateb gofynion sawl sefyllfa...

Eisteddfod Magi Ann

Eisteddfod Magi Ann

Gyda llawer o ddigwyddiadau wedi’u gohirio a’u canslo dros y misoedd nesaf gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol, ni fydd Magi Ann ychwaith yn gallu mynd o amgylch y wlad i gyfarfod â phlant Cymru. Mae Magi Ann yn enwog am ei 6 ap sy’n cynnwys...

Dathlu’r ‘Dolig yn Gymraeg

Dathlu’r ‘Dolig yn Gymraeg

Dyma gipolwg ar rai o’r digwyddiarau mae’r Mentrau Iaith yn eu cynnal i ddathlu’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd dros Gymru gyda Sion Corn Cymraeg mewn rhai mannau! Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau’r Mentrau cysylltwch gyda’ch menter leol.

Magi Ann yn Ennill Gwobr Brydeinig

Magi Ann yn Ennill Gwobr Brydeinig

Seren o Gymru, Cerys Matthews yn gwneud ymweliad annisgwyl Cafodd Magi Ann ymwelydd arbennig iawn yn ystod un o’i sesiynau Stori a Chân wythnos yma (29ain o Awst). Syfrdanwyd pawb yn Llyfrgell Wrecsam wrth weld mai tywysydd Magi Ann oedd y gantores enwog Cerys...

Magi Ann yn cyrraedd rownd Derfynol gwobrau’r Loteri Fawr!

Magi Ann yn cyrraedd rownd Derfynol gwobrau’r Loteri Fawr!

PLEIDLEISIWCH DROS MAGI ANN! Mae Magi Ann wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Loteri Cenedlaethol 2017. Meddai Gill Stephen, Prif Swyddog Menter Iaith Fflint a Wrecsam, y byddai ennill Gwobr Loteri Genedlaethol a chael sylw cenedlaethol i’n gwaith yn anrhydedd: “Rydym...

Lansio 2 App Magi Ann Newydd

Lansio 2 App Magi Ann Newydd

Ddydd Mercher y 1af o Fehefin, lansiwyd dau Ap Magi Ann newydd yn ystod Parti Magi Ann ar stondin Mentrau Iaith Cymru a Menter Iaith Sir y Fflint ar faes Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint. Bellach mae 6 ap Magi Ann ar gael i’w lawr lwytho AM DDIM o’r AppStore ac o’r...

Cyfraniad Neilltuol Rhian Davies i Sir y Fflint

Cyfraniad Neilltuol Rhian Davies i Sir y Fflint

Dathlu cyfraniad neilltuol Rhian Davies i gymunedau Sir y Fflint. Enwebwyd Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith Sir y Fflint yn ddiweddar ar gyfer gwobr Dathlu Gwirfoddoli yr FLCV (Cyngor Gwirfoddoli Lleol Sir y Fflint) mae’r wobr yn cydnabod cyfraniad...