Ar ddydd Mercher, 31ain o Fai 2017, lansiwyd Llyfryn Enwau Lleoedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar faes yr Eisteddfod ym Mhencoed. Cafodd yr Eisteddfod ei chynnal ddiwethaf ar yr un man yn 1991 ac yn dilyn yr Eisteddfod honno ym Mhencoed, daeth criw o...