Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedol brwdfrydig a hyderus i drefnu a chefnogi gweithgareddau i hybu a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ym Mlaenau Gwent a Thorfaen. Dyddiad Cau: 15/09/2017 Amser Cau: 17:30 Cyfweliadau:...