Mae amrywiaeth ieithyddol yn un o brif nodweddion Ewrop, ond nid yw’r cydbwysedd rhwng ieithoedd wedi bod yn gytbwys bob tro, ac mewn gwahanol ardaloedd a gwledydd, mae ieithoedd lleol wedi dod yn lleiafrifol fregus neu mewn perygl o gael eu colli’n llwyr. Mae...