Gwahoddir Ceisiadau gan Gwmnïau Cymwysedig ar gyfer Tendr Cefnogaeth Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am gwmni allanol er mwyn: Cysoni cytundebau, llawlyfrau a pholisïau Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith Diweddaru llawlyfr polisïau...