Roedd yr ŵyl yn ei hôl eleni eto - yr ail waith iddi gael ei chynnal ar gyrion tref Crymych, Gogledd Sir Benfro, ac unwaith eto cafwyd diwrnod i'r brenin! Llongyfarchiadau i Fenter Iaith Sir Benfro ar y gwaith cyd-drefnu gyda'r gymuned leol - yn edrych ymlaen at y...