Newyddion

Gŵyl Fel ‘Na Mai

Gŵyl Fel ‘Na Mai

Mae Gŵyl Fel 'na Mai yn ôl ar 4 Mai 2024! Gŵyl Fel ‘Na Mai (felnamai.co.uk) Dyma'r 'lein-yp'! Llongyfarchiadau i Fenter Iaith Sir Benfro ar y gwaith cyd-drefnu gyda'r gymuned leol! Dyma nifer o luniau o'r ŵyl yn 2023 gan y ffotograffydd, Guto Vaughan: Magi Ann Tegwyn...

Cyhoeddi Gwyliau Llwyddiannus Grantiau Mentrau Iaith Cymru

Cyhoeddi Gwyliau Llwyddiannus Grantiau Mentrau Iaith Cymru

Yn dilyn trafodaethau yn cydnabod pwysigrwydd gwyliau cymunedol cerddorol Cymraeg tuag at gyflwyno’r iaith a diwylliant Cymraeg i gynulleidfaoedd newydd, cytunodd Lywodraeth Cymru ddarparu pot grantiau gwerth £50,000 i gefnogi gŵyliau cymunedol cerddorol Cymraeg yn...

Llyfryn Gwyliau a Gigs y Mentrau Iaith 2018

Llyfryn Gwyliau a Gigs y Mentrau Iaith 2018

Eto eleni, mae'r Mentrau Iaith yn trefnu a chefnogi llu o wyliau a gigs cerddorol i deuluoedd, plant a phobl ifanc dros Gymru. Maent wedi eu casglu i'r llyfryn yma. Beth am edrych i weld os oes digwyddiad yn eich ardal chi?   Un o'r gwyliau sy'n cael eu trefnu...