Seren o Gymru, Cerys Matthews yn gwneud ymweliad annisgwyl Cafodd Magi Ann ymwelydd arbennig iawn yn ystod un o’i sesiynau Stori a Chân wythnos yma (29ain o Awst). Syfrdanwyd pawb yn Llyfrgell Wrecsam wrth weld mai tywysydd Magi Ann oedd y gantores enwog Cerys...