Cafodd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Noson Dathlu’r Mentrau Iaith yng Ngwesty’r Marine Aberystwyth ar Ionawr 22ain, 2020 a gafodd ei noddi gan gwmni cyfreithwyr Darwin Gray a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yr enillwyr yw: Gwirfoddolwyr Lloyd Evans – gwirfoddolwr...