Mae Menter Iaith Sir Caerffili wedi cyrraedd y rhestr fer olaf ar gyfer y wobr Defnydd Gorau o’r Gymraeg yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2019, a gynhelir ar 15 Tachwedd. Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn gynllun newydd sbon gan CGGC sy'n cydnabod ac yn dathlu'r cyfraniad...