Newyddion

Gwirfoddoli gyda’r Fenter Iaith

Gwirfoddoli gyda’r Fenter Iaith

Ydych chi eisiau gwirfoddoli gyda Menter Iaith yn eich ardal chi? Dyma brofiad Elena sy'n gwirfoddoli gyda Menter Iaith Sir Ddinbych. Enw: Elena Brown Oed: 19 O le? Dinbych Pam wnes di wirfoddoli gyda Menter Iaith? Roeddwn i eisiau datblygu fy sgiliau ym mhellach a...

Y Mentrau Iaith yn dathlu Gwirfoddolwyr y Gymraeg

Y Mentrau Iaith yn dathlu Gwirfoddolwyr y Gymraeg

Gyda gwirfoddolwyr yn rhan fawr o’r 22 Menter Iaith yng Nghymru, rydym eisiau dathlu’r gwaith caled mae’r gwirfoddolwyr yn ei wneud i’r gymdeithas Gymraeg. Bydd ymgyrch #GwirfoddolwyrYGymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol yn cydnabod yr holl wirfoddolwyr sy’n helpu i...

Cynhadledd Flynyddol Mentrau Iaith Cymru

Cynhadledd Flynyddol Mentrau Iaith Cymru

Gwerth Economaidd y Gymraeg o blith rhai o brif bynciau Cynhadledd Flynyddol y Mentrau Iaith Eleni, bydd ein cynhadledd flynyddol i Brif Swyddogion a Chadeiryddion y 23 Menter Iaith yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y 17eg a’r 18fed o Dachwedd yng Nghanolfan Soar,...