Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gofal ar gyfer y clwb yma o fis Medi 2017 ymlaen. Mae'n rhaid bod ganddynt wybodaeth gadarn ynghylch gweithio mewn ffordd ddiogel gyda phlant a thim o staff. Byddai profiad o weithio mewn lleoliad gofal...