Newyddion

*Swydd* Menter Iaith Fflint a Wrecsam

*Swydd* Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Swydd Wag gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm yma yn y Fenter i’n cynorthwyo i gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau hwyliog er mwyn cynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau siroedd y Fflint a...

Holiadur Gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol y Gogledd Ddwyrain

Holiadur Gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol y Gogledd Ddwyrain

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam a Menter Iaith Sir Ddinbych yn archwilio’r syniad o sefydlu Gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol newydd yn y Gogledd-Ddwyrain, er mwyn helpu nifer o sectorau yn y rhanbarth cwrdd â’u dyletswyddau cynyddol o dan y Safonau Iaith a hybu a...