Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau Cafwyd wythnos hynod lwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, ym Meifod eleni a diolch i bobl Maldwyn yn enwedig am eu croeso twymgalon. Fel bob blwyddyn, roedd gan Mentrau Iaith Cymru stondin a drefnwyd...