Newyddion

*Swyddi Gwag* Menter Dinefwr

*Swyddi Gwag* Menter Dinefwr

Mae gan Fenter Dinefwr nifer o swyddi yn cael eu hysbysebu yn dilyn agor Canolfan Gymraeg newydd yn Llandeilo. Bydd Canolfan Hengwrt sydd yng nghanol y dref, yn ganolbwynt i nifer o ddigwyddiadau yn y dref a'r ardal ehangach. Mae'r Ganolfan wedi cael thrawsnewid dros...

Cwis ‘Dim Clem’ yn creu cynnwrf yn Ninefwr

Cwis ‘Dim Clem’ yn creu cynnwrf yn Ninefwr

Gornest Gwisiau Newydd i Ysgolion Dyffryn Aman a Dyffryn Tywi Mae’r cwis ‘Dim Clem’ yn brosiect newydd sydd wedi’i ddatblygu gan Menter Bro Dinefwr sy’n bwriadu dod â disgyblion blwyddyn chwech ysgolion cynradd Dyffryn Aman a Dyffryn Tywi ynghyd mewn rownd derfynol...