Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam a Menter Iaith Sir Ddinbych yn archwilio’r syniad o sefydlu Gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol newydd yn y Gogledd-Ddwyrain, er mwyn helpu nifer o sectorau yn y rhanbarth cwrdd â’u dyletswyddau cynyddol o dan y Safonau Iaith a hybu a...