Newyddion

*Swydd* Swyddog Prosiect Ardal Arfordirol

*Swydd* Swyddog Prosiect Ardal Arfordirol

Cyfle i weithio yn cefnogi grwpiau cymunedol ac yn hybu’r Gymraeg a dwyieithrwydd yngngogledd siroedd Conwy a Dinbych 22 awr yr wythnos (gyda rhai oriau gyda’r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol) Cytundeb hyd ddiwedd 2025, yn ddibynnol ar asesiad cyfnod prawf...

Holiadur Gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol y Gogledd Ddwyrain

Holiadur Gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol y Gogledd Ddwyrain

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam a Menter Iaith Sir Ddinbych yn archwilio’r syniad o sefydlu Gwasanaeth Cyfieithu Cymunedol newydd yn y Gogledd-Ddwyrain, er mwyn helpu nifer o sectorau yn y rhanbarth cwrdd â’u dyletswyddau cynyddol o dan y Safonau Iaith a hybu a...