Mae'r Mentrau Iaith yn annog cymaint o bobol a phosib i ymateb i 3 ymgynghoriad sydd yn ymwneud a dyfodol Cymraeg yn ein cymunedau yng Nghymru.  Medd Dewi Snelson, cadeirydd y Mentrau Iaith:  “Gan ddilyn yr ystrydeb hwnnw, fel bysus mae 3 ymgynghoriad o bwys wedi...