Mae Canolfan a Menter Iaith Merthyr Tudful yn chwilio am gwmni i ddatblygu Cynllun Strategol ar gyfer Cynyddu Incwm y cwmni. "Mae Menter Iaith Merthyr Tudful yn ganolbwynt i ddatblygiad y Gymraeg trwy weithrediad Canolfan Soar, Canolfan Gymraeg yng Nghanol y dref. ...