Newyddion

Cyhoeddi ‘line up’ Tafwyl 2016

Cyhoeddi ‘line up’ Tafwyl 2016

Mae line up Gŵyl Tafwyl, gŵyl gelfyddydol Gymraeg Caerdydd wedi ei gyhoeddi, wrth i'r digwyddiad ddychwelyd i Gastell Caerdydd ar yr 2il a'r 3ydd o Orffennaf. Mae'r trefnwyr, Menter Caerdydd wedi datgelu cymysgedd eclectig o fandiau ac artistiaid ar gyfer y digwyddiad...

Y Gymraeg: Arf farchnata i fusnesau a chymunedau Cymru?

Y Gymraeg: Arf farchnata i fusnesau a chymunedau Cymru?

Dyma fydd un o gwestiynau Cynhadledd Flynyddol Swyddogion y Mentrau sy’n cael ei chynnal yng Nghanolfan Gymraeg newydd sbon Caerdydd, yr Hen Lyfrgell yfory, 2il o Chwefror. Bydd y sesiynau, sy’n tynnu swyddogion datblygu a phrosiect o bob cwr o Gymru at ei gilydd yn...