Newyddion

Ras yr Iaith 2023

Ras yr Iaith 2023

Eleni roedd Ras yr Iaith gyntaf wyneb yn wyneb eto ers 2018! 2,255 o blant, 56 o ysgolion mewn 11 tref yng Nghymru oedd yn rhedeg dros y Gymraeg ac yn mwynhau'r diwrnod yn yr haul. https://youtu.be/BN3BUu2yjTo Ras yr Iaith 2023

*Swydd* – Rheolwr Cynllun Gwreiddiau Gwyllt

*Swydd* – Rheolwr Cynllun Gwreiddiau Gwyllt

Hoffet ti weithio i redeg prosiect newydd a chyffrous? Roedd teimlad ymhlith rhai o’r Mentrau Iaith fod elfen o'n treftadaeth mewn peryg, sef yr enwau Cymraeg a'r hanes a'r cyfoeth y maent yn eu cynnwys er mwyn deall ein gorffennol. Byddwn yn ymgysylltu er mwyn rhedeg...

*Swydd* – Swyddog Datblygu Cymunedol

*Swydd* – Swyddog Datblygu Cymunedol

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni o fewn cymunedau siroedd y Fflint a Wrecsam.  Mae angen medru siarad Cymraeg ar gyfer y rôl ond croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg llai hyderus neu ddysgwyr lefel uwch. ...

*Swydd* Swyddog Datblygu

*Swydd* Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Brycheiniog a Maesyfed yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus ac egnïol i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau teuluoedd, plant a pobl ifanc a chymunedol.