Angen – unigolyn profiadol, proffesiynol a chymwys i gefnogi ni gyda, ac i ddatblygu, ein gwaith Marchnata a Chyfathrebu