Hoffai’r Mentrau Iaith ar draws Cymru ymestyn ein cydymdeimlad i deulu a chydnabod Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, heddiw.   Daeth â chyfoeth o brofiad i’r rôl hwnnw gan weithio yn ddiflino ar wneud y Gymraeg yn iaith fyw sy’n rhan o brofiad bob dydd pobl Cymru. ...