Newyddion

Parhau i gynyddu’r canran o siaradwyr Cymraeg yn y Maes Awyr Agored.

Parhau i gynyddu’r canran o siaradwyr Cymraeg yn y Maes Awyr Agored.

Ydych chi’n byw yn ardal Eryri, yn siarad Cymraeg ac yn dymuno dilyn gyrfa Awyr Agored?  Efallai gall Menter Iaith Conwy fod o gymorth i chi. Dros y 10 mlynedd ddiwethaf mae Menter Iaith Conwy wedi creu a chynnal perthynas i gynorthwyo’r sector awyr agored i gynyddu'r...

Agoriad Swyddogol Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd Llandudno

Agoriad Swyddogol Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd Llandudno

Mae Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, prosiect a dyfodd o waith Menter Iaith Conwy a gwirfoddolwyr lleol wedi agor yn swyddogol. Daeth y Prif Weinidog Carwyn Jones, i agor Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg, Cyffordd Llandudno yn swyddogol ar y 4ydd o Chwefror. Nia Owen,...