Newyddion

Cyflwyno Prosiect Common Voice i’r Mentrau

Cyflwyno Prosiect Common Voice i’r Mentrau

Fel rhan o gyfarfodydd rhanbarthol i swyddogion y Mentrau Iaith sy’n cael eu trefnu gan Fentrau Iaith Cymru ym mis Rhagfyr, cafwyd cyflwyniad a gweithgaredd arbennig gan Rhoslyn Prys ar brosiect gwirioneddol bwysig at ddyfodol y Gymraeg mewn cartrefi yn ein cymunedau....