Yng Ngharchar EM Berwyn, Wrecsam, mae grŵp o staff a charcharorion sy’n siaradwyr Cymraeg wedi cyfrannu at brosiect data rhyngwladol arloesol.  Mewn menter ar y cyd rhwng Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi a Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mae’r carchar wedi...