Newyddion

*SWYDD WAG* Swyddog Cymraeg Byd Busnes x2

*SWYDD WAG* Swyddog Cymraeg Byd Busnes x2

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (2 swydd) Cyflog: £23,866- £26,470 flwyddyn (37 awr yr wythnos) Cytundeb: Tan 31ain o Orffennaf 2020 yn y lle cyntaf gyda'r gobaith o ymestyn yn ddibynnol ar gyllid. Y swyddi i ddechrau mor fuan â phosib. Lleoliadau: Caerdydd a...