Mae Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg, wedi cyhoeddi ei fod yn ymrwymo £400,000 i helpu mentrau bach a chanolig i fod yn fwy dwyieithog. Amcan y cyllid hwn yw gwneud y Gymraeg yn fwy gweladwy yn y gymuned. Bydd y prosiect hefyd yn cynyddu dealltwriaeth ac yn creu...