Mae Menter Iaith Conwy yn gobeithio prynu cangen HSBC y dref a gaeodd ei ddrysau yn ddiweddar. Y bwriad ydy gofalu fod yr adeilad hanesyddol yn ased er budd y gymuned gyfan. Bu i Fenter Iaith Conwy ddatgan eu cynlluniau i agor canolfan wybodaeth a man arddangosfa...