Newyddion

Selog yn Dathlu

Selog yn Dathlu

Diolch i grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru, mae’r ddraig hoffus felen, Selog, a chriw Menter Iaith Môn, yn dathlu dyfarniad grant o £9,980 i ddatblygu tri mwy o apiau poblogaidd Selog, yn ogystal â chyfres o ddigwyddiadau i blant a theuluoedd yng...

Lansiad Ap ‘Cwtsh’ Menter Abertawe

Lansiad Ap ‘Cwtsh’ Menter Abertawe

Wedi llwyddiant apiau lleddfu straen megis Headspace a Calm, mae Menter Iaith Abertawe yn lansio ap lles cwbl Gymraeg newydd ar Ebrill 27, 2018. Wrth i gymdeithas roi mwy a mwy o sylw i ymwybyddiaeth o les ac iechyd meddwl, mae apiau sy’n cynnig technegau a negeseuon...