Eleni, mae Menter Cwm Gwendraeth Elli, y Fenter Iaith gyntaf yn dathlu ei phen-blwydd yn 25. Mewn diwrnod arbennig o ddathlu ar stondin Mentrau Iaith Cymru, ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, bydd cyflwyniad i hanes, datblygiad a chynlluniau Menter Cwm Gwendraeth...