Gwahoddiad i dendro i weithio gyda Menter Iaith Conwy a Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Cynllun Datblygu Asedau (cyllidwyd gan Gronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru Cam 3, a weinyddwyd gan CGGC)

Dyma gyfle i weithio ar gynlluniau cyffrous ac arloesol sydd wedi cael eu datblygu gan Menter Iaith Conwy.  Mae Menter Iaith Conwy yn rhan o 2 gynllun cyfalaf sydd angen eu datblygu. Mae dwy wedd i’r cynllun:

1) Adeilad Menter Iaith Conwy. Er fod y ddau lawr cyntaf o hen adeilad y Banc wedi eu atgyweirio mae’n dal angen datblygu’r Hen Neuadd drawiadol sydd yn y to fel y bydd modd eto i’r cyhoedd ei defnyddio, gweler; (20+) Facebook

2) Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg. Oherwydd poblogrwydd y Feithrinfa, mae angen mwy o le i ofalu am blant. Ar gyfer hyn, mae angen adeiladu estyniad.

Rydym yn eich gwahodd i gynnig pris i ni a fydd yn ein galluogi i ddenu arian cyfalaf i’r cynlluniau ac wedyn rheoli y cynllun hyd at ddiwedd y gwaith adeiladu.

Am fanylion y tendr neu sgwrs anffurfiol cysylltwch efo meirion@miconwy.cymru

Neu ewch i’r wefan;https://miconwy.cymru/newyddion/cyfle-i-weithio-gyda-menter-iaith-conwy-a-meithrinfa-gymraeg-derwen-deg/ 

Dyddiad Cau 22/7/22. Cais drwy lythyr a CV.

(This is a tender to work with Menter Iaith Conwy and Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg to develop 2 capital projects which need to find funding. The ability to speak Welsh is essential)