Mae gan Fenter Dinefwr nifer o swyddi yn cael eu hysbysebu yn dilyn agor Canolfan Gymraeg newydd yn Llandeilo. Bydd Canolfan Hengwrt sydd yng nghanol y dref, yn ganolbwynt i nifer o ddigwyddiadau yn y dref a’r ardal ehangach. Mae’r Ganolfan wedi cael thrawsnewid dros y misoedd diwethaf, a dyma gyfle i ti fanteisio ar y cyfle i gael bod yn rhan o’r tîm!

I gael rhagor o fanylion a ffurflen gais, cysyllta â Catrin Parry Williams ar (01558) 825336 neu swyddi@menterbrodinefwr.cymru

Dyddiad cau: 18-10-2021