12188_photo_21314

PRIF WEITHREDWR

MENTER CAERDYDD A MENTER BRO MORGANNWG

Yn dilyn penodiad ein Prif Weithredwr presennol i rôl Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, rydym yn chwilio am arweinydd ysbrydoledig sy’n frwdfrydig dros y Gymraeg i arwain y ddwy Fenter yn llwyddiannus i’r cyfnod nesaf gan gynnwys dathliadau 20 mlynedd Menter Caerdydd yn 2018.

Cyflogwr: Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Cyflog: £42,979 – £51,862 (6 Pwynt)

Dyddiad Cau: Dydd Llun 23ain Hydref 2017

Amser Cau: Hanner Dydd

Lleoliad:

Swyddfa Menter Caerdydd, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd.

Gwybodaeth Gyswllt:

Enw Cyswllt: Nia Bennett, Cwmni Adnoddau Dynol effectusHR

Ebost: swyddi@effectusHR.com

Ffôn: 07838 709938

Disgrifiad:

Y Prif Weithredwr sydd, mewn cydweithrediad a’r Byrddau Rheoli, yn gosod cyfeiriad strategol i holl waith y ddwy Fenter ac sy’n gweithredu fel llysgennad dros bopeth mae’n ei gynrychioli. Mae’n gyfrifol am roi arweiniad ac ysbrydoli 12 o staff a sicrhau cyfathrebu effeithiol gyda rhanddeiliaid a gwirfoddolwyr.

Mae croeso i chi gysylltu â Siân Lewis (Prif Weithredwr) ar 07826 000704 neu Sian@MenterCaerdydd.Cymru am sgwrs anffurfiol am y swydd.

Am becyn gwybodaeth a ffurflen gais cysylltwch â swyddi@effectusHR.com