Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy a Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy?

Swyddog Datblygu Asedau (cyllidwyd gan Gronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru Cam 3, a weinyddwyd gan CGGC)

Dyma gyfle i weithio ar gynlluniau cyffroes ac arloesol sydd wedi cael eu datblygu gan Menter Iaith Conwy.  Mae Menter Iaith Conwy yn rhan o 2 gynllun cyfalaf sydd angen eu datblygu. Bydd gwaith y swyddog yn cynnwys:

  • Parhau efo gwaith ceisiadau ariannol  
  • Cydlynu’r  gwaith datblygu efo adran Gynllunio Cyngor Conwy
  • Mynd â’r gwaith i dendr a goruchwylio y cyfnod adeiladu.
  • Gweinyddu y cyllid grant ac adrodd yn ôl i’r cyllidwyr.
  • Penodi a gweithio efo arbenigwyr megis Maint Mesurydd (Quantity Surveyor), Penseiri lle mae angen.
  • Adrodd yn ôl i Byrddau Menter Iaith Conwy a Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg

Mae dwy wedd i’r cynllun ar hyn o bryd:

1) Adeilad Menter Iaith Conwy. Er fod y ddau lawr cyntaf o hen adeilad y Banc wedi eu atgyweirio mae’n dal angen datblygu’r Hen Neuadd drawiadol sydd yn y to fel fod y bydd modd eto i’r cyhoedd ei defnyddio, gweler; (20+) Facebook

2) Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg. Oherwydd poblogrwydd y Feithrinfa, mae angen mwy o le i ofalu am blant. Ar gyfer hyn, mae angen adeiladu estyniad.

Oriau: 37 awr yr wythnos Cyflog NJC 31 (2020) £28,785 a Phensiwn (Bydd hyn i’w drafod gyda’r ymgeisydd llwyddiannus. Rydym yn agored i geisiadau i weithio yn hyblyg neu hefyd i ystyried ceisiadau gan weithwyr llawrydd.)

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Am fanylion a disgrifiad swydd neu sgwrs anffurfiol cysylltwch efo meirion@miconwy.cymru

Neu ewch i’r wefan https://miconwy.cymru/dim-categori/cyfle-i-weithio-gyda-menter-iaith-conwy-a-meithrinfa-gymraeg-derwen-deg/ 

Dyddiad Cau 20/5/22. Cais drwy lythyr a CV.

Disgrifiad swydd yma