Mae Menter Caerffili yn chwilio am 2 aelod o staff gyda chymwysterau addas (neu’n gweithio tuag at) i weithio rhan amser fel Cynorthwywyr Chwarae yn ein safleoedd gofal plant yn Ysgol Bro Allta ac Ysgol Trelyn.

Manylion y swydd:

Bro Allta: swydd 20 awr, 11:30-15:30 – swydd o Ionawr i Awst 31ain, 2019

Trelyn: swydd 18.75 awr, 11:45-15:30 – swydd o Ionawr i Awst 31ain, 2019

Cyflog: £8 yr awr i godi mis Ebrill 2019 – i’w drafod gydag ymgeiswyr

Dyddiad Cau: Dydd Llun, 10fed o Ragfyr 2018

Cyfweliadau: Dydd Iau / Gwener 13/14 o Ragfyr 2018

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais cysylltwch:

Jayne Nowaczeck, Rhiannon Tucker neu Tracy Reeves o’r Fenter

01443 820913 neu trwy ebost

jaynenowaczeck@mentercaerffili.cymru

rhiannontucker@mentercaerffili.cymru

tracyreeves@mentercaerffili.cymru