Cyfle i weithio yn cefnogi grwpiau cymunedol ac yn hybu’r Gymraeg a dwyieithrwydd yng
ngogledd siroedd Conwy a Dinbych

22 awr yr wythnos (gyda rhai oriau gyda’r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol)

Cytundeb hyd ddiwedd 2025, yn ddibynnol ar asesiad cyfnod prawf llwyddiannus 

Diolch i nawdd gan gronfa Gwynt y Mor a Gwastadeddau Rhyl mae Mentrau Iaith Conwy a Sir Ddinbych yn chwilio am swyddog prosiect i sefydlu a chefnogi grwpiau cymunedol mewn cymunedau ar draws ardal arfordirol rhwng Prestatyn a Llandudno.

Bydd y swyddog yn gyfrifol am adnabod a chefnogi grwpiau gwirfoddol gyda’r bwriad i adnabod anghenion y cymunedau o ran defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol. Bydd hyn yn cynnwys gweithio efo plant a phobl ifanc a phwyllgorau ardal o fewn y diriogaeth. Bydd rhywfaint o ddyletswyddau gweinyddol megis cadw cofnodion, creu a dadansoddi holiaduron ac adrodd ar gynnydd y prosiect yn chwarterol. 

Disgwylir y bydd angen i’r swyddog fod â pheth profiad o weithio gyda gwirfoddolwyr neu grwpiau cymunedol, a bod yn hyderus wrth gyfathrebu’n gyhoeddus yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Cyflog: Rhwng £20,541 i £22,911.00 yn ddibynnol ar brofiad. 

Lleoliad: Rhannu rhwng swyddfeydd Menter Iaith Conwy, Llanrwst a Menter Iaith Sir Ddinbych yn Ninbych (gydag o leiaf hanner yr oriau gwaith allan yn y cymunedau ar hyd lannau’r ddwy sir).

Am fanylion a disgrifiad swydd cysylltwch efo meirion@miconwy.cymru

Neu ewch i https://miconwy.cymru/newyddion/   Cais drwy lythyr a CV

Logo Llywodraeth Cymru Dyddiad Cau: 9am ar 21 Ebrill 2023.